Ekonomika, finance, právo

Petr Mihle

Petr Mihle

Nabídka služeb v oblasti tvorby a ochrany obchodních značek včetně návrhů loga.

Mgr. Roman Fojtášek, advokát

Mgr. Roman Fojtášek, advokát

Nabídka služeb právních služeb zaměřených na ochranné známky, průmyslové, obchodní, občanské a trestní právo.

JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., advokátní kancelář

Nabídka právních služeb se zaměřením na obchodní, občanské a pracovní právo.

JUDr. Libor Petříček, advokát

Poskytování právních služeb se specializací na občanské, obchodní, trestní, insolvenční a směnečné právo.

Mgr. Róbert Hodanko, advokát

Převody nemovitostí a družstevních bytů. Zpracování nájemních smluv, zastupování před soudy a v exekučních řízeních.

Mgr. Zdeněk Milík, advokát

Provoz advokátní kanceláře se specializací na oblast obchodního, občanského, trestního, hmotného i procesního práva.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Mgr. Jakub Vyplel

Poskytování právních služeb se zaměřením na autorské, obchodní, občanské a rodinné právo.

Mgr. Adam Sigmund, advokát

Mgr. Adam Sigmund, advokát

Advokátní kancelář zaměřená na obchodní, trestní a občanské právo, zakládání společností a soudní vymáhání pohledávek.

Mgr. Ing. Vladimír Mráz, advokát

Poskytování advokátních služeb z oblasti občanského, rodinného, pracovního, obchodního i trestního práva. Nabídka právního zastupování.

Ing. Ivan Švec

Ing. Ivan Švec

Soudní znalec v oboru ekonomika - oceňování nemovitostí, určení ceny obvyklé (tržní) a ceny úřední. Smluvní znalec České spořitelny, a.s.

Mgr. Eduard Beneš, advokát

Nabídka právních služeb v oblasti obchodního, občanského a trestního práva včetně zakládání společností.

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)

Karel Čálek

Karel Čálek

Provádění patentových a známkových rešerší s rozbory. Nabídka přihlášek užitných a průmyslových vzorů, vynálezů a ochranných známek.

Mgr. Ing. Josef Šikula, advokát

Poskytování právní pomoci v různých oblastech práva včetně daňového a korporátního práva.

JUDr. Zdeňka Šustová

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na rodinné, občanské, pracovní a obchodní právo.

JUDr. Karel Fiala

JUDr. Karel Fiala

Nabídka právních služeb v oblasti civilního a obchodního práva.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

JUDr. Tomáš Holas, advokát

JUDr. Tomáš Holas, advokát

Poskytujeme služby advokátní kanceláře.

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)

Mgr. Pavel Strnad, Ph.D.

Poskytování komplexních služeb se specializací na právo nemovitostí a farmaceutické právo.

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)

JUDr. Karol Hrádela, advokát

Nabídka služeb v oblasti právního poradenství, zastupování v civilních soudních jednáních i trestních obhajobách.

JUDr. Alexandra Hráská

Poskytování právních služeb se zaměřením na oblast trestního, obchodního, občanského, pracovního a rodinného práva.

JUDr. Radka Konečná

Nabídka advokátních služeb v oblasti práva nemovitostí, projektového financování, fúzí a akvizic.

JUDr. Jan Mikš

Nabídka advokátních služeb v oblasti soutěžního a trestního práva.

JUDr. Jaroslav Kůta

Nabídka služeb v oblastech obchodního, občanského, rodinného a trestního práva.

JUDr. Jiří Krofta, advokát

Provoz právní praxe se specializací na právo občanské, obchodní, přepravní, pojišťovací, pracovní, přestupkové a nemovitostí.

JUDr. Ivana Weigandová, advokátka

Poskytování právních služeb klientům, a to i v německém a ruském jazyce.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

JUDr. Václav Luťcha, advokát

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na obchodní, občanské, trestní, správní a autorské právo.

Mgr. Bohdana Hejduková, advokátka

Mgr. Bohdana Hejduková, advokátka

Poskytování komplexních služeb při zastoupení u soudů a úřadů, při sepisování smluv a listin a zajištění právního poradenství.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 09:00)

Mgr. Michal Kroft, AK - NWD LEGAL

Nabídka právního poradenství ve všech záležitostech týkajících se bankovního, finančního, obchodního, korporačního a majetkového práva.

INFO 7 - znalecká organizace, s.r.o.

INFO 7 - znalecká organizace, s.r.o.

Vypracování znaleckých posudků, oceňování a expertní práce v oborech ekonomika, stavebnictví, strojírenství, hutnictví a výpočetní technika.

Mgr. Radek Vachtl, advokát

Nabídka právních služeb a poradenství v oblasti generální praxe.

JUDr. Ilja Lamprecht, advokát

Nabídka poradenských a konzultačních služeb v oblasti obchodního, občanského, pracovního a správního práva.

JUDr. Marek Dufek, advokát

Nabídka právních služeb se zaměřením na oblast občanského, obchodního a správního práva.

JUDr. Jiří Hroněk, advokát

Nabídka právních služeb se zaměřením na občanské, pracovní, obchodní, rodinné, insolvenční a správní právo a právo duševního vlastnictví.

IRA, spol. s r.o.

Nabídka oceňování nemovitého a movitého majetku, podniku, cenných papírů a nehmotného majetku.

JUDr. Robert Čepek, advokátní kancelář

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního i občanského práva a duševního vlastnictví.

JUDr. Pavel Čížkovský, advokát

Poskytování právních služeb v oblasti občanského a obchodního práva.

JUDr. Šárka Foltýnová

Nabídka právních služeb se zaměřením na energetiku, prodej a transformace podniků, zakládání společností a obchodní a občanské právo.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

JUDr. Tomáš Kaiser

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na trestní a bankovní právo.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Mgr. Marek Šimák, advokát

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na obchodní právo.

JUDr. Peter Andris

Poskytování advokátních služeb v oblasti generální praxe.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Mgr. Emanuel Fuchs, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, bytového a trestního práva.

JUDr. Lubomír Kadaně, advokát

Poskytování služeb v oblasti rozhodčího řízení, občanského, obchodního a obchodního mezinárodního práva.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

JUDr. Vladimír Koval, advokát

Poskytování právní pomoci v různých oblastech práva.

JUDr. Markéta Kodešová

Poskytujeme služby v oblasti generální praxe, bytového, rodinného a živnostenského práva.

JUDr. Ladislav Krym

Nabídka advokátních služeb v oblasti vymáhání pohledávek a občanského, obchodního i bytového práva.

Jan Polák Mgr.

Jan Polák Mgr.

Poskytování služeb zaměřených na občanské, rodinné, pracovní, autorské, průmyslové či obchodní právo. Dále na soudní, správní a rozhodčí řízení.

JUDr. Eva Kučerová

Poskytování advokátních služeb se zaměřením na občanské, obchodní, trestní, insolvenční a stavební právo.