Ekonomika, finance, právo

Michal Kloz

Jsme firma zabývající se vedením účetnictví a daňové evidence, vedením mezd a personalistiky, zpracováním daní pro podnikatele, společnosti, bytová družstva a společenství vlastníků. Zastupujeme klienty na úřadech.

ev. č. 0975 Ing. Jana Cerny

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

EKO - Kopecký, s.r.o.

Vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování personální a mzdové agendy, nabídka účetního a daňového poradenství, zajištění správy nemovitostí.

Jindra Maťková

Poskytování poradenství a služeb v oblasti vedení účetnictví či daňové evidence.

ev. č. 0371 Mgr. Eva Blomannová

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ TOMÁŠ PACLÍK, a.s.

Nabídka daňového, účetního a finančního poradenství.

ev. č. 3644 Ing. Kateřina Szalová

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

ev. č. 1608 Ing. Hana Batelková

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

ev. č. 3919 Ing. Olga Těhlová

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

ev. č. 3737 Ing. Lenka Lamačová

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

ev. č. 3991 Ing. Eva Mikulášková

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

ev. č. 3364 Ing. Martina Morávková

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

ev. č. 3522 Ing. Petra Němcová

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

ev. č. 3713 Ing. Gabriela Magsumová

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

ev. č. 1267 Klára Toušková

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

ev. č. 1813 JUDr. David Staněk, Ph.D.

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

ev. č. 1670 Marie Valíková

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

ev. č. 0886 Ing. Milada Obrhelová

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

ev. č. 3601 Ing. Ondřej Topinka

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

ev. č. 3971 Ing. Kateřina Adamová

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

ev. č. 0951 Ing. Jaroslav Dočekal

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Fulla Life, s.r.o.

Vedení účetnictví a zpracování mezd. Poskytování poradenství v oblasti softwaru.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Michaela Krejčíková

Nabídka vedení účetnictví. Poskytování daňového poradenství.

ev. č. 4163 Ing. Martina Tůmová

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Vlastimila Lennerová

Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence.

Ing. Michaela Lounková

Nabídka vedení účetnictví. Poskytování účetního poradenství.

ev. č. 4317 Ing. Leoš Zaňka

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

RADIUS Říčany, s.r.o.

Vedeme účetnictví a daňovou evidenci, nabízíme mzdové účetnictví. Poskytujeme daňové, ekonomické, finanční a organizační poradenství.

Prof. Oto Novotný a partneři, advokátní kancelář

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na leasingové, družstevní, bytové, smluvní, konkursní, daňové a trestní právo.

ev. č. 3754 Mgr. Ondřej Dráb

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb.

ev. č. 4108 Ing. Jaroslava Fojtíková

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

ev. č. 2174 Ing. Jiří Hora

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

ev. č. 2660 Ing. Jan Matějka

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

ev. č. 3080 Ing. Světlana Vojtek

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

ERMINEA, s.r.o.

Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování daňových přiznání či zastupování při jednáních na úřadech. Možnost komunikace v angličtině.

ev. č. 3710 Ing. Petra Holešovská

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

ADKA, s.r.o.

Společnost poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Cert. č. 000891 Bc. Hana Nováková

Účetní poradce nabízí veškeré účetní služby včetně poradenství.

ev. č. 2857 Ing. Alena Bohdanová

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

ev. č. 4114 Ing. Monika Chvalová

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

ev. č. 0384 Ing. Bohumír Holeček

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

ev. č. 0712 Ing. Jitka Routková

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

ev. č. 0908 Ing. Vratislav Chomát

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb.

ev. č. 0953 Mgr. Stanislav Zborník

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

ev. č. 1077 Ing. Hana Bezoušková

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

ev. č. 1122 Ing. Irena Titěrová

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

ev. č. 1989 Dagmar Levá

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.