Ekonomika, finance, právo

Zdeněk Hlaváček

Nabízím úvěry pro BD, SVJ a podnikatele, investice, zhodnocování finanční rezerv pro podnikatele i občany, VIP programy.

Daňový poradce ev. č. 0373 Jiří Vyhnanovský

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Ing. Bohumil Ullmann, CSc.

Ověřuji výsledky hodnotové analýzy ve výrobních a jiných podnicích a funkčně nákladový přístup ve strategickém rozborování podniků a institucí.

EUFIN Property Prague s.r.o.

Vývoj a prodej ekonomického softwaru. Nabídka zpracování celé účetní agendy včetně mezd. Nabídka personálního i procesního poradenství, auditů v oblasti IT, daňového poradenství a poradenství v oblasti fondů a dotací.

Mgr. Petr Topka, advokát

Nabízím advokátní služby v oblasti obchodních společností a družstev. Zaměřuji se na ochranu průmyslového a duševního vlastnictví, nekalé soutěže a občanské a obchodní právo. Zajišťuji zpracování smluv, jejich posouzení a právní poradenství. Zastupuji své ...

Daňový poradce ev. č. 1654 Mgr. Zdeňka Sommerová

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

JUDr. Tomáš Rydval, advokát

Poskytuji právní pomoc v Česku, Slovensku a Itálii jako advokát všech tří evropských států.

Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.

Správa svěřených prostředků klientů v individuálních nebo typových portfoliích.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:30)

Marta Exnerová

Sjednávání pojištění osob, životní s pojištěním závažných chorob, pojištění vozidel, privátního majetku a majetku podnikatelů. Dále sjednávám, doplňkové penzijní spoření (3 pilíř), pojištění invalidity .Dále nabízíme sjednávání hypotečních úvěrů. Služby: ...

Vyberpojisteni.cz

Nabízíme pojištění majetku, povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění právní ochrany, úrazové a cestovní pojištění. Profesionální přístup při sjednávání a správě pojištění podnikatelů a průmyslových rizik.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:30)

Richard Melíšek

Nabídka vedení účetnictví, mzdové agendy pro malé organizace a zpracování daňových přiznání.

Moje Chvíle, s.r.o.

Nabízíme kompletní služby v oboru účetní a daňové evidence. Zastoupíme Vás při jednání na úřadech, poskytneme personální a mzdové poradenství.

Stavokonsalt SF s.r.o.

Jsme investiční a developerská společnost, která realizuje projekt výstavby nových bytů. Hledáme nové investiční příležitosti pro naše další developerské projekty na území hlavního města Prahy a blízkého okolí.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 12:00)

Mgr. Šárka Kalinová, advokátka

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na obchodní, občanské a pracovní právo.

Ikarion, s.r.o.

Nabízíme služby - účetní, mzdy, personalistika a daňové poradenství.

JUDr. Pavel Nosek, advokát

Nabízím advokátní služby a právní poradenství. Zaměřuji se na soutěžní právo, fúze a akvizice nebo ochranu hospodářské soutěže. Poskytuji pomoc s podáváním žalob a stížností soudům a správním orgánům. Zajišťuji zpracování smluv a jejich posouzení. Advokacii …

Libor Prokeš, advokát

Nabídka advokátních služeb také v anglickém a neměckém jazyce.

Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.

Jsme specialisté na pojištění pohledávek, které chrání firmy před ztrátami z neuhrazených faktur a umožňuje jim obchodovat v klidu, s jistotou a bez zbytečných rizik. Pojištění pohledávek nastavíme přesně podle Vašich potřeb. Jsme součástí evropské skupiny …

Vojtěch Kolařík, Mgr., advokát

Poskytuji komplexní právní servis. Zaměřuji se na obchodní, občanské a trestní právo. Zastupuji klienty v řízení před soudy, a to ve všech stádiích řízení.

Daňový poradce ev. č. 4005 Ing. Olga Jakubova

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

JUDr. Daniela Urbanová

Nabízím služby advokátní kanceláře. Zaměřuji se na občanské, dědické, obchodní, insolvenční a rodinné právo. Zakládám i likviduji obchodní společnosti a družstva. Zajišťuji účetní audit a vymáhání pohledávek v soudním či rozhodčím řízení. Připravuji pracovní, …

Dana Veselá

Poskytuji kompletní služby v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence, mzdové a personální agendy. Zabývám se zpracováním daňových přiznání.

Advokátní kancelář - JUDr. Zuzana Labská

Nabízíme advokátní služby v oblasti na občanského, rodinného, pracovního a trestního práva. Zastupujeme před soudem a orgány státní správy.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Mgr. Radek Hladký

Nabízím právní služby v oblasti cenných papírů, obchodního práva, fúzí a akvizic, kapitálového trhu a leasingu. Advokátní služby poskytuji také v angličtině a němčině.

Mgr. Peter Udvaros, advokát

Nabídka advokátních služeb v angličtině, slovenštině, němčině a maďarštině v oblasti závazkového práva a práva společností i nemovitostí. Zaměření také na občanské, insolvenční a slovenské právo, exekuce a vymáhání pohledávek.

Mgr. Lucie Sabolová, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti práva obchodních společností se zaměřením na vnitrostátní a přeshraniční přeměny a komplexní restrukturalizace.

SUMAR EXCHANGE s.r.o.

Provoz směnárny s dobrou zkušeností, dobře dostupnou v centru města. Nákup a prodej valut bez poplatků. Vhodná pro firmy. Možnost rezervace dopředu. Diskrétní možnost výměny se zabezpečením. Nabízíme profesionální poradenství.

CSI Leasing Services, s.r.o.

Nabízíme finanční a operativní leasing movitých věcí i nemovitostí. Zaměřujeme se také na leasing v telekomunikačním sektoru, ropném a plynárenském průmyslu, pro finanční instituce, ve výrobním sektoru a další.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

JUDr. Ivan Malý

Provádění advokátní činnosti v oblasti občanského, obchodního, správního a trestního práva.

JUDr. Lenka Růžičková

Naše kancelář se zaměřuje na občanské, rodinné (rozvody manželství, vypořádání SJM, péče o děti, výživné), pracovní a korporátní právo, provádíme úschovu listin a peněz, ověřování podpisů, vyhotovujeme kupní darovací a obchodní smlouvy. Po dohodě poradenství …

Šindelka Lachmannnová, attorneys at law - advokáti

Nabízím služby advokáta. Zaměřuji zejména na nekalé soutěže, oblast prosazování práv duševního vlastnictví, ochranu průmyslového vlastnictví a na obchodní a občanské právo. Poskytuji právní poradenství i v anglickém jazyce.

JUDr. Ivo Janda, Ph.D., advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti evropského, ústavního a správního práva a ochrany hospodářské soutěže.

Mgr. Petr Kuhn

Nabízíme advokátní služby v oblasti bankovního a obchodního práva, kapitálového trhu, cenných papírů, mezinárodního práva soukromého a práva z přepravy.

Mgr. Jiří Tomola, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního, finančního a bankovního práva se zaměřením na kapitálové trhy, cenné papíry, fúze a akvizice, daně, nekalou soutěž a zadávání veřejných zakázek. Zaměření také na ochranu duševního vlastnictví. Poskytování ...

Mgr. Václav Knotek, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního práva.

JUDr. Iveta Grecká

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního, finančního, pracovního a správního práva. Specializuji se na daně, poplatky, cenné papíry, fúze a akvizice.

JUDr. Aleš Vokálek, advokát

Nabízím advokátní služby v oblasti autorského práva, nekalé soutěže a ochrany hospodářské soutěže. Zaměřuji se také na licenční smlouvy, franchising a ochranu průmyslového a duševního vlastnictví.

JUDr. Vladana Tikalová

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, bytové, rozvodové či pracovní právo.

Mgr. Jana Hrdličková, advokát

Nabízím služby advokátní kanceláře. Zaměřuji se na oblast občanského, rodinného, pracovního, správního, ústavního a trestního práva. Zastupuji a obhajuji v trestním řízení či před správními orgány. Poskytuji poradenství při sepisování a příprav ...

Bey Andriy Zinovijovyč, advokát

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na zastupování před evropskými soudy, evropské, soukromé, veřejné i obchodní mezinárodní právo. Poskytuji pomoc s podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a správním orgánům. Zajišťuji zpracování smluv, ...

Kaucký & Kopecká, advokátní kancelář

Nabízím právní služby se zaměřením na občanské, obchodní a pracovní právo, obchodní společnosti a družstva. Zajišťuji také exekuce a výkon rozhodnutí. Poskytuji pomoc s podáváním žalob a stížností soudům. Zajišťuji zpracování a posouzení smluv. Advokátní ...

Nepovím Sedláková Zuzana, JUDr., advokát

Nabízíme advokátní služby v oblasti občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného a trestního práva. Zajišťujeme sepisování smluv, slučování a rozdělování podniků, zastupování v řízení před soudy.

Mgr. Klára Donathová, advokát

Poskytujeme komplexní právní služby se zaměřením na generální praxi. Nabídka služeb i v anglickém jazyce.

Obchodní kancelář - ekonomika, s.r.o.

Nabízíme vedení účetnictví i mzdové agendy a zpracování daňových přiznání.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Account, spol. s r.o.

Nabízíme účetní a daňové poradenství, vedení účetnictví a daňové evidence.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)