Ekonomika, finance, právo

JUDr. Miroslav Houška

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského a obchodního práva.

Mgr. Anna Zinglová

Nabídka advokátních služeb v oblasti insolvenčního práva.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

JUDr. Zdenka Bednářová, advokátka

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a pracovního práva.

JUDr. Jitka Mráčková, CSc.

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, autorského, rodinného a pracovního práva.

JUDr. Olga Vaňková, advokátka

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a finančního práva.

JUDr. Petr Vaněk, AK Petra Vaňka & kol.

Nabídka advokátních služeb v oblasti daňového, občanského, obchodního, trestního, rodinného a bytového práva.

JUDr. Dagmar Císařovská

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, trestního a bytového práva.

JUDr. Zdeněk Felix

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na generální praxi, trestní, občanské, obchodní, rodinné či pracovní právo.

JUDr. Zdeňka Kundratová

Nabídka advokátních služeb v oblasti konkursu, likvidace a vyrovnání.

JUDr. Jitka Růžičková, advokátka

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na občanské, obchodní, pracovní a rodinné právo.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

JUDr. Jitka Bláhová

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, rodinného a pracovního práva.

JUDr. Věra Gregarová

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního, občanského a rodinného práva i práva nemovitostí.

Mgr. Marcela Franková

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, rodinného a bytového práva.

JUDr. Jana Marečková, advokátní kancelář

Nabídka advokátních služeb v oblasti evropského, zdravotnického, soutěžního a správního práva.

JUDr. Vladimír Kroupa

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

JUDr. Iveta Sokolová

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského a obchodního práva.

JUDr. Emil Janča, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na obchodní a občanské právo.

JUDr. Hana Marková, CSc., advokátka

Nabídka advokátních služeb v oblasti práva územních samosprávných celků a finančního práva.

JUDr. Elena Stonjeková

Nabídka advokátních služeb v oblasti bankovního práva, konkursu, vyrovnání a likvidace.

prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc., advikát

Nabídka advokátních služeb v oblasti stavebního práva a životního prostředí.

JUDr. Andrea Viková, advokát

Poskytujeme právní služby v oblastech občanského, rodinného, obchodního, pracovního a správního práva. Zastupování v soudních a správních řízeních.

Mgr. Ivan Grün, advokát

Nabízíme služby advokátní kanceláře. Podpora investic do Bulharska.

JUDr. Eva Pelikánová, advokát

Nabízíme advokátní služby v oblasti občanského, obchodního a pracovního práva.

JUDr. Jitka Kotábová

Nabízíme advokátní služby v oblasti občanského a obchodního práva.

Mgr. Andrej Perepečenov, advokát

Nabízíme advokátní služby v oblasti trestního, občanského, obchodního a cizineckého práva.

JUDr. Jana Hüblerová, advokátka

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

JUDr. Petr Hošek, CSc., advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti bytového práva.

JUDr. Jan Svatopluk Bílý, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského práva.

Mgr. Luis Velázquez, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a trestního práva.

Mgr. Radek Chochola, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního a trestního práva.

JUDr. Eva Matyášová

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního práva.

JUDr. Jolana Dolečková, advokátní kancelář

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, rodinného a bytového práva.

Mgr. Dan Modlitba, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na generální praxi.

Mgr. Monika Hoffmanová

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního a bytového práva.

JUDr. Miroslava Hustáková

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, správního a celního práva.