Notáři

ADA

Daňový ateliér s.r.o. a Auditorský ateliér, s.r.o. jsou společnosti založené Ivo Havránkem a Tomášem Vondrákem, kteří od roku 1994 podnikali ve společné daňové, účetní a auditorské kanceláři. Vzhledem k nárůstu klientely, počtu zaměstnanců a i s ohledem na ...

Mgr. Zuzana Geroldová – notář

Poskytování notářských služeb: dědictví, družstva a společenství vlastníků jednotek, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, notářské úschovy, notářský zápis jako podklad pro exekuci, obchodní společnosti, ověřování a osvědčování, převody ...

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

JUDr. Libuše Žatecká

Komplexní služby notářské kanceláře. Občanské právo – smlouvy, závěti, nemovitosti, změny rozsahu SJM, dědictví. Obchodní právo – právo obchodních společností, úschova listin a peněz, ověřování, výpisy z rejstříků (OR, KN, RT), právní pomoc, dědictví. Czech …

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

JUDr. Šárka Novotná - notářka

Provozuji notářskou kancelář. Poskytování služeb Czech POINTu.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Mgr. Marie Hájková

Poskytujeme notářské služby a právní pomoc, tj. úkony zejména v obchodně - a občanskoprávních souvislostech, pořizování ověřených výpisů ze seznamů veřejné správy, ověřování podpisů a listin, činnost soudního komisaře v dědickém řízení.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:30)

JUDr. Jiří Kotrlík

Poskytujeme notářské služby, provádíme sepisování veřejných listin, osvědčování právních skutečností, přijímáme listiny do úschovy, vykonáváme správu majetku, poskytujeme právní pomoc a radu, zastupujeme v řízení konkurzním a vyrovnávacím.

JUDr. Josef Sládek

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

COMEFLEX CONSULTING s.r.o.

Outsoursujeme podnikatelům potřebné administrativní činnosti. Poskytujeme sídla firmám, evidujeme a skenujeme došlé zásilky, pronajímáme plně vybavené kanceláře, zabezpečujeme služby notáře, právní a daňové poradenství. Reagujeme na neustále se měnící ...

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

JUDr. Jana Borská

Poskytujeme notářské služby a právní pomoc i v AJ a NJ: od založení až po likvidaci společností, sepis smluv (kupní, darovací, převody OP, SJM, o uznání dluhu) i dalších úkonů (závěť, vydědění) notářským zápisem. Řešíme dědictví, úschovy, ověřujeme.

PwC Česká republika

Poskytujeme auditorské, daňové a poradenské služby veřejným i soukromým organizacím v různých průmyslových odvětvích. Spojení znalostí, zkušeností a nápadů více než 163 000 pracovníků ve 151 zemích nám umožňuje získávat důvěru veřejnosti a zvyšovat hodnotu ...

Advokátní kancelář - JUDr. Hana Udatná

Zajišťujeme komplexní právní služby se zaměřením na obchodní, občanské a rodinné právo, převody nemovitostí, zastupování před soudy, vymáhání pohledávek, konkurzy a likvidace. Dále zakládání, změny a rušení společností. Též v anglickém jazyce.

JUDr. Alena Procházková

Poskytuji notářské a právní služby.

JUDr. Aleš Březina

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

JUDr. Tomáš Oulík

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

JUDr. Alena Skoupá

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá 07:30)

JUDr. Petr Bílek

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

JUDr. Blanka Čechová

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

JUDr. Ivan Ertelt

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

JUDr. Martina Herzánová

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá 08:30)

JUDr. Petr Hochman

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

JUDr. Roman Hochman

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

JUDr. Jarmila Humpolcová

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

JUDr. Jana Kleinová

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

JUDr. Alena Klocová

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

JUDr. Zdeněk Kratochvíl

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

JUDr. Milena Králová

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

JUDr. Michal Kulík

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

JUDr. Vlasta Lauermannová

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

JUDr. Marie Malá

Poskytování notářských služeb.

JUDr. Viktor Matějka

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Mgr. Erik Mrzena, notář

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

JUDr. Květuše Muzikářová

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

JUDr. Eva Neumanová

Nabízíme notářské služby včetně výpisů z trestního rejstříku a katastru nemovitostí, vidimací a ověřování. Provozujeme Czechpoint.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

JUDr. Eva Nohejlová

Poskytování notářských služeb. Nabídka ověřování podpisů, notářské úschovy, převodu nemovitostí a dědictví. Tvorba smluv a notářských zápisů.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

JUDr. Zdeňka Procházková

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá 08:30)

Mgr. Gajané Rejzková

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

JUDr. Ilona Remešová

Poskytujeme notářské služby.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

JUDr. Marcela Rychlá

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

JUDr. Věra Sáblíková

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)