Dopravní stavby

Eiffage Construction Česká republika, s.r.o.

Výstavba průmyslových, dopravních, vodohospodářských a inženýrských staveb. Realitní činnost.

BÖGL a KRÝSL, k.s.

Provádíme výstavby a rekonstrukce se zaměřením na dopravní stavby a stavitelství.

SHB

Nabízíme projektové, inženýrské a konzultační služby v oblasti dopravních i inženýrských staveb.

ABM Mosty, s.r.o.

Naše firma nabízí dodávky dopravních a inženýrských staveb. Zabýváme se stavebnictvním se zaměřením na dopravní stavby a dále na stavební inženýrství.

Ing. Jiří Bareš

Nabídka dopravních a vodohospodářských výstaveb.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

AQUASYS spol. s r.o.

Provádíme železniční, ekologické, vodohospodářské a dopravní stavby. Zajišťujeme nakládání s nebezpečnými odpady a silniční nákladní dopravu.

PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

Stavební společnost se specializací na pozemní stavitelství, vodní hospodářství a životní prostředí. Zahrnuje projektovou činnost v investiční výstavbě, inženýrskou činnost, poradenství v oblasti vodního hospodářství a ekonomické poradenství v investiční ...

VODOMONT-VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., divize 9 Praha

Zabývá se dodávkami, montáží a opravami vodovodních staveb včetně čističek vod, kotelen, čerpacích stanic a kanalizací. Také realizuje sádrokartonářské práce, tlakové a vakuové kanalizace, plastové rozvody různých médií, pronajímá budovy, provádí inženýrské a …

ZAVŘENO (Otevírá Pá 07:00)

Real - Invest CL a.s.

Specializujeme se na výstavbu pozemních a inženýrských staveb.

Šumperské stavby, s.r.o.

Zabýváme se výstavbou pozemních a inženýrských staveb. Nabízíme montáže elektrického vytápění.

ČNES dopravní stavby, a.s.

ČNES dopravní stavby, a.s.

Provozujeme kamenolom, provádíme stavební práce v oblasti výstavby a rekonstrukcí komunikací, inženýrských sítí, pozemního stavitelství. V lomu kamene vyrábíme kamenivo, které splňuje všechna kriteria pro použití ve všech oblastech stavebnictví.

Daniel Kudr

Poskytujeme úklid komunikací zametacím vozidlem.

Meribel, s.r.o.

Nabídka strojního a ručního čištění, zimní údržby zeleně a silnic, chodníků a komerčních areálů. Nakládání s odpady.

BESPRO, s.r.o.

Nabízíme čištění tramvajových výhybek, budov, chodníků a kolejových žlábků.

EUROVIA CS, a.s.

Komplexní zhotovení dálnic, silnic, rychlostních komunikací a obchvatů obcí. Rekonstrukce a modernizace komunikací.

ABC PROFI, s.r.o.

Zajišťujeme zimní údržbu komunikací a úklid sněhu z chodníků, parkovišť, veřejných prostor, zahrad nebo dvorů.

PONTEX

PONTEX

Zajišťujeme projektovou činnost pro mosty a dopravní stavby, výpočty a posudky mostů a inž. konstrukcí, prohlídky a diagnostický průzkum staveb. Dále provádíme inženýrskou a konzultační činnost, supervize, systém hospodaření s mosty.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Investice a správa všech dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy v České republice.

Stavby Kroča s.r.o.

Výstavba rodinných domů na klíč, rekonstrukce rodinných a bytových domů, výstavba komunikací a inženýrských sítí, zemní práce, inženýrská činnost ve výstavbě, developerská činnost.

Stavmater International, s.r.o.

Zabýváme se dopravním stavitelstvím. Dodáváme stavební materiál včetně kanalizačních poklopů a vtokových mříží. Realizujeme stavby občanských, rodinných a bytových domů, průmyslových staveb. Provádíme rekonstrukce, modernizace a zateplování objektů.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 07:00)

Leonhard Weiss GmbH & Co. KG, organizační složka

Provoz pozemního, inženýrského a dopravního stavitelství. Zaměřujeme se na opravy stavebních děl a litého asfaltu. Zajišťujeme výstavbu kolejí a sanaci rekonstrukcí včetně výstavby na klíč.

Ecord, s.r.o.

Nabízíme stavební činnost, systémy pro silniční dopravu, bezpečnostní systémy, optické sítě a liniové stavby.

Casta a. s.

Provádíme dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby. Nabízíme realizaci komerčních staveb, staveb občanské vybavenosti, bytových a průmyslových staveb, dodávky dopravních, inženýrských a vodohospodářských staveb, realizaci projektů zaměřených na ekologii …

Provádění a dozory staveb, s.r.o.

Provádíme stavební dozor, projekce a realizace staveb i soudní znalectví v oblasti stavebnictví. Nabízíme služby koordinátora bezpečnosti práce. Zajišťujeme výstavbu komunikací.

Stavby Fišer s.r.o.

Realizujeme a rekonstruujeme rodinné a bytové domy, průmyslové stavby či pergoly a altány. Zahrnuje opravy komunikací, zateplování budov, domů či objektů, zpevňování ploch, terénní úpravy včetně zahradních úprav, opěrné zdi, oplocení, kanalizace, zasíťování …

ALPINE Bau CZ a.s.

Provádí všechny stavební činnosti dopravního a inženýrského stavitelství včetně asfaltových technologií. Výstavba a rekonstrukce silnic, dálnic, mostů, podchodů, zpevněných ploch, parkovišť, cyklistických stezek, kanalizací.

RUTR spol. s.r.o.

Rekonstrukce a údržba železničních tratí, provádí údržbu, střední opravy, rekonstrukce kolejí a výhybek, zřizování a rekonstrukce železničních přejezdů, budování a opravy nástupišť, výstavbu a rekonstrukci propustků, výstavbu a údržbu jeřádových drah, ...