Geodetické a kartografické práce

Ing. Jan Polák

Nabízím geometrické plány, vytyčování pozemků a staveb, výškopis, geodetickou dokumentaci staveb, prohlášení vlastníka budovy, smlouvy k nemovitostem.

T-MAPY, spol. s r.o.

Poskytujeme návrhy i projektování v oblasti GIS, zpracování dat či tvorbu digitálních kartografických produktů.

Daniela Jiskrová

Nabízíme geodetické práce všech druhů strojních i zdvihacích zařízení.

Daniel Rybář

Provádění geodetických prací. Vypracování dokumentace.

Geoservis Praha, s.r.o.

Zabýváme se inženýrskou geodézií a geodetickými pracemi pro katastr nemovitostí.

Ing. Pavel Pecho

Provádíme veškeré geodetické práce - geometrické plány, vytyčování, zaměřování.

Drahoslava Brabcová

Zhotovení geometrických plánů. Vytyčování domů a pozemků, zaměření skutečného provedení staveb, vyhotovení mapových podkladů.

Ing. Taras Semkovych

Provádím geodetické práce, zaměřování plánů stavebních objektů a služby v oblasti katastru nemovitostí.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Ing. Vladislav Martinek

Nabízíme zeměměřické a kartografické práce.

OTEVŘENO (nonstop)

Ing. Jarmila Stiborová

Nabídka geodetických a projektových prací.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Ing. Petr Holý

Provádění geodetických prací včetně vytyčování hranic pozemků a vyhotovení geometrických plánů. Nabídka zaměření podkladů pro projekty.

ARITMET, s.r.o.

Poskytujeme geodetické práce včetně sjednání stavebních povolení a vyhotovení projektové dokumentace. Naše společnost poskytuje veškeré geodetické služby související s výstavbou či katastrem nemovitostí. sme schopni Vám poskytnout zeměměřické služby 24h ...

Globema CS, s.r.o.

Nabízíme programy a poradenství při plánování prostorových zdrojů v oblasti telekomunikací, elektrické energie a rozvodů vody či plynu.

Dana Staňková

Nabízíme geodetické práce. Provádíme geometrické plány pro kolaudace, rozdělení i vytyčení pozemku, vyznačení budovy.

Ing. Robert Štolba

Nabízíme zhotovení geometrických plánů a podkladů pro prohlášení vlastníka. Vytyčujeme hranice pozemků i budov a zaměřujeme skutečný stav objektů.

Ing. Ladislav Fofonka

Provádění geodetických prací. Nabídka digitálních mapových podkladů a softwaru pro geodézii.

Tomáš Hojer

Zaměřujeme stávající stav budov a tvoříme podklady pro architekty.

OTEVŘENO (nonstop)

Geodézie Suchdol, s.r.o.

Provádíme kompletní geodetické práce v inženýrské geodezii a katastru nemovitostí.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Jan Bělica

Poskytujeme služby v oblasti zeměměřičství, geodézie, kartografie a 3D modelování objektů.

Ing. Georgi Diadovský

Nabízíme zeměměřickou činnost, zpracování geometrických plánů, inženýrskou geodézii a důlní měření.

Michal Gočál

Poskytujeme geodetické práce v katastru nemovitostí, podklady pro projekty, stavební výkresy či projektování pozemkových úprav.

Ing. Matěj Novák

Nabízíme geodetické práce, dokumentace skutečného provedení staveb, polohopisné a výškopisné plány.

ALCORPRO, s.r.o.

Poskytujeme geodetické a zeměměřičské služby. Provádíme vytyčování hranic pozemků, inženýrskou geodézii, mapování, geometrické plány či poradenství.

Jan Sirotek

Nabízíme kompletní geodetické práce v investiční i průmyslové výstavbě a v oblasti katastru nemovitostí.

RIGES, s.r.o.

RIGES, s.r.o.

Mezi činnosti naší geodetické společnosti patří především inženýrská geodézie, mapování, geografické informační systémy a katastr nemovitostí. Speciální geodetické práce zahrnují geotechnický monitoring a prezentaci jeho výsledků v aplikaci Cubula.

Pavel Šimon

Nabízíme komplexní služby v oblasti inženýrské geodézie a veškeré geodetické práce v katastru nemovitostí.

GEODIG, s.r.o.

Provádění geodetických prací.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:00)

Petr Tůma

Vyhotovujeme geometrické plány, stavební zaměření, prohlášení vlastníka, vytyčování staveb a výpočet ploch dle BOMA a GIF.

GIScom, v.o.s.

Nabídka kompletních řešení v oblasti geografických informačních systémů GIS a dálkového průzkumu země, školení GIS akreditovaných MŠMT a tvorby map.

Michal Hájek

Nabízíme geodetické práce.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:30)

GPK, s.r.o.

Provozujeme geodetickou a projekční kancelář. Nabízíme služby v oblasti pozemkové úpravy, katastru nemovitostí, inženýrské geodézie či poradenství.

Ing. Petra Kalátová

Provádíme geodetické práce, vyhotovení prohlášení vlastníka, zpracování geometrických plánů, vytyčování vlastnických hranic pozemků a staveb.

Michal Doležal

Nabízíme zeměměřické práce, vytyčování, měření skutečných stavů, práce v katastru nemovitostí či sledování vertikálních a horizontálních posunů.

Ing. Roman Šulc

Provádíme kompletní geodetické práce v oblastech katastru nemovitostí, inženýrské geodézie a mapování.

Certifikační autorita katastrálních informací, s.r.o.

Provádíme měření a ověření skutečných hranic pozemků s údaji uvedenými v databázi Katastrálního úřadu.

Ing. Alena Čermáková

Nabízím vyhotovení geometrických plánů, zaměření a vytyčení pozemků, staveb a inženýrských sítí.

Geodetservis - Pavel Janovský

Geodetservis - Pavel Janovský

Poskytujeme levný, kvalitní a rychlý servis v geodézii a katastru nemovitostí po celé ČR. Vyhotovíme geometrický plán, zaměříme podklad pro projekt, vytyčíme hranice pozemků. Stavební zaměření atd. Vypracujeme 3D modely i vizualizace našich měření.

ZEMĚMĚŘICKÁ KANCELÁŘ - Ing.Pavel Láznička

ZEMĚMĚŘICKÁ KANCELÁŘ - Ing.Pavel Láznička

Poskytujeme geodetické a zeměměřické práce - geometrické plány, zaměření skutečného stavu, podklady pro projekt, stavební zaměření (půdorysy, řezy fasády 1:50). Zaměření a výpočet ploch podle BOMA, GIF.

GeoNet Pro, s.r.o.

Provádíme geodetické práce ve stavebnictví. Vyhotovujeme podklady pro projekty a účelové mapy. Zajišťujeme monitoring svahů a stavebních objektů.