Geodetické a kartografické práce

Gisat, s.r.o.

Specializujeme se na digitální zpracování družicových dat, letecké snímky, získávání geoinformací a monitoring stavu a změn životního prostředí. Vytváříme geoinformační systémy a provádíme dálkový průzkum Země. Nabízíme široké spektrum geo-činností.

Gefos, a.s.

Poskytování komplexních služeb v oboru geodézie a fotogrammetrie.

GET, s.r.o.

Vypracovává geologické průzkumy. Zajišťuje geologické práce, těžební servis i ekologické služby.

AGs-plán, s.r.o.

Geometrické plány, vytyčování hranic pozemků, poradenství a komplexní služby v katastru nemovitostí (smlouvy, návrh na vklad, ocenění nemovitostí), podklady pro projekt, vytyčování staveb, dokumentace skutečného provedení stavby.

G S G spol. s r.o.

Provádíme geodetické práce, geometrické plány, stavební zaměření, činnost geodeta ve výstavbě, podklady pro vklad bytů do katastru nemovitostí.

Abacus, geodetické a obchodní činnosti, s.r.o.

Geometrické plány, účelové mapy a projektové podklady, geodetické práce ve stavebnictví.

František Síbr - geodetická kancelář

Provádíme veškeré geodetické práce menšího i většího rozsahu.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

GALLO PRO, s.r.o.

Provádíme geodetické práce, geometrické plány, vytyčování vlastnických hranic, kupní smlouvy na nemovitosti, výškopis, polohopis, nivelace, sledování poklesů, komplexní pozemkové úpravy, projekty dopravních staveb, geografické informační systémy.

Sdružení GSP

Práce v inženýrské geodézii, mapovací práce, práce v katastru nemovitostí.

Ing. Vladimír Minks - Geodetické a kartografické práce

Geodetické a kartografické práce, pozemkové úpravy, činnost odpovědného geodeta, polohopisné a výškopisné měření.

Michal Vydra Geostar

Geometrické plány, vytyčení hranic pozemků, podklady pro projekt, mapování, geodetické práce ve stavebnictví, stavební zaměření budov, měření GPS, prodej mezníků Geoharpon + dřevěných kolíků.

Quatro - gsp s.r.o.

Geodetické práce v investiční výstavbě, geodetické práce v katastru nemovitostí, mapové podklady.

Geodetický servis Praha, s.r.o.

Nabízíme komplexní geodetické služby, tvorbu geodetické dokumentace. Jsme cetifikováni dle normy ISO 9001:2000 již od roku 2002. Provádíme: zaměřování inženýrských sítí tvorba účelových a digitálních map velkých měřítek inženýrská geodézie - ...

GEOUNIVERSUM v.o.s. - geodezie Praha 10

Jsme geodetickou společností, která podniká v oboru geodézie, kartografie a katastru nemovitostí.

Grid a spol., a.s

Práce v katastru. Mapování. Inženýrská geodézie. Důlní měřictví. Práce v bodových polích. GIS.

GSK, spol. s r.o.

Nabízíme komplexní služby v oblastech geodézie a katastru nemovitostí.

Indess, s.r.o.

Software pro Facility Management. Geodezie, zaměřování budov. Digitální dokumentace současného stavu. Fotogrammetrie.

Ing. Jindřich Majer - geodetické práce

Firma se orientuje na stavební a inženýrskou geodézii, podklady pro projektování pozemních a inženýrských staveb.

Ing. Miroslav Krejčí

Stavební zaměření budov, účelové mapy velkých měřítek i geometrických plánů a prací v investiční výstavbě.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

GEODET-PRAHA.CZ s.r.o.

Vypracování geometrického plánu, vytyčení hranice pozemku a stavby, vyhotovení polohopisného a výškopisného plánu (tachymetr) a dokumentace skutečného provedení stavby.

BROKEŠ - ZÁZVORKA zeměměřická kancelář, s.r.o.

Geometrické plány. Provádíme vytyčování vlastnických hranic, vytyčování staveb, zaměření pro projekty.

ZAVŘENO (Otevírá v 10:00)

Jurisgeo, s.r.o.

Provádění prací v oblasti inženýrské geodézie a zaměřování stavebních objektů. Poskytování servisu při nákupu a prodeji nemovitostí.

Stavební geologie - Geometra, spol. s r.o.

Vyhotovování geometrických plánů, zaměřování staveb ke kolaudaci a vytyčování pozemků.

Ing. Ludvík Obrusník – Geodetická kancelář

Poskytujeme komplexní geodetické služby na profesionální úrovni s důrazem na zodpovědný přístup k zákazníkovi. Realizujeme komplexní dodávku geodetických prací – od přípravy podkladů pro projekt, přes vytyčování a kontrolní práce až po finální dokumentaci …

GEVIA, s.r.o.

Provádění geodetických prací v katastru nemovitostí. Nabídka důlního měřičství.

PRAGEMA, s.r.o.

Nabízíme geodetické služby.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Zaměřujeme se na správu, analýzu a vizuální reprezentaci komplexních informací vztahujících se k území.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Ing. Michal Novák

Nabízíme vypracování geometrických plánů, vytyčení hranic pozemků a staveb v terénu dle projektové dokumentace. Tvoříme mapové podklady.

GEODÉZIE, s.r.o.

Provádíme veškeré geodetické práce. Nabízíme vytyčování staveb, kartografii či speciální inženýrské a geodetické práce.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:00)

Ing. Karel Benda

Poskytování geodetických a kartografických prací. Nabídka účelového mapování a zpracování informačních systémů o území.

GEPARD, s.r.o.

Nabízíme geodetické práce, geografické informační systémy a pozemkové úpravy či digitální mapy a geometrické plány.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Geoplán - Radovan Jaša, s.r.o.

Geoplán - Radovan Jaša, s.r.o.

Provádíme měřičské práce a vyhotovujeme geometrické plány pro rozdělení pozemků.

Ing. Vratislav Straka

Nabízíme zeměměřické a geodetické práce.

Ing. Jiří Mužíček

Poskytujeme zeměměřické a kartografické služby.

Ing. Enrico Buttoraz-GBD

Nabídka zeměměřičských a kartografických prací.

GeoNet Praha, v.o.s.

Provádíme geodetické práce ve stavebnictví. Vyhotovujeme podklady pro projekty a účelové mapy. Zajišťujeme monitoring svahů a stavebních objektů.

Ing. Jaroslav Mucha

Tvorba podkladů pro projekty a geometrických plánů včetně vytyčování hranic pozemků. Nabídka zaměření skutečného stavu objektů.

Jindřich Tluka

Provádění zeměměřických a kartografických činností.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Ing. Ivo Hauf

Nabídka geodetických prací od projektových podkladů do zaměření skutečného stavu. Vypracování geometrických plánů a vytyčení vlastnických hranic.

Ing. Václav Hejda

Tvorba geometrických plánů i účelových map. Vytyčování vlastnických hranic a výkony inženýrské geodézie.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)