Dopravní značení

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – PROTRACO s.r.o.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – PROTRACO s.r.o.

PROTRACO s.r.o. je dopravně inženýrská společnost poskytující komplexní služby. Naší hlavní činností je projekce dopravních opatření, návrhy objízdných tras, projekce nájezdů a sjezdů, jednání s orgány státní správy a realizace dopravních opatření. Služby ...

ZAVŘENO (Otevírá Čt 06:00)

Megatechnik s.r.o.

Megatechnik s.r.o.

Stavíme rodinné domy, dřevostavby, zahradní domy, ploty. Realizujeme speciální práce na veřejných komunikacích – dopravní značení, svodidla. Máme dlouholeté zkušenosti se stavbou komerčních budov – čerpací stanice, potrubní mosty, kolektory pro potrubí i ...

ZAVŘENO (Otevírá Čt 07:00)

TOP Znak s.r.o.

TOP Znak s.r.o.

Prodej, pronájem a montáž dopravního značení a příslušenství, sklopných parkovacích zábran, dopravních zrcadel, zpomalovacích prahů. Provádění vodorovného značení. Kompletní zabezpečení dopravních uzavírek, značky výkopů, záborů. Světelná signalizace.

ZAVŘENO (Otevírá Čt 09:00)

Smaltovna Mišík Hodonín s.r.o.

Smaltovna Mišík Hodonín s.r.o.

Firma se zabývá smaltařskou výrobou různých grafik, erbů, obrazů, znaků, písma, bezpečnostních a reklamních tabulí, potrubních hliníkových štítků apod. Mezi naše nejčastější výrobky patří: orientační tabule městské, obecní (uliční tabule, označení úřadů, …

ZAVŘENO (Otevírá Čt 07:00)

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Odpadové hospodářství – svážíme a odstraňujeme komunální, živnostenský či nebezpečný odpad. Zahrnuje bioodpad, gastroodpad, stavební či zdravotnický odpad, separovaný či velkoobjemový odpad, služby dotřídění separovaných složek odpadu, zpracování druhotných …

VAKOshop

VAKOshop

Výroba, prodej, instalace svislého a vodorovného dopravního značení. On-line prodej značkovací spreje, dopravní značky, dopravní zrcadla, parkovací sloupky, parkovací zábrany, dopravní kužely, stojany na kola a podlahové pásky.

AZ značky

AZ značky

Jsme specialisté na vodorovné i svislé dopravní značení. Nabízíme prodej, pronájem, údržbu a likvidaci. Projekty DIO, vyhrazená stání V10f, značení vjezdů V12a, DZ B28, IP 11. Světelná signalizace, oplocení výkopů. Mobilní oplocení výkopů.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Správa, údržba, opravy a rozvoj nemovitého majetku – silnice II. a III. třídy, místní a vybrané účelové komunikace na území hlavního města. Dále poskytování služeb spojených se správou tohoto nemovitého majetku, stejně jako projektová, dopravně-inženýrská a …

CROSS Zlín, a.s.

Vývoj a výroba technologických komponentů pro silniční elektroinfrastrukturu: závorové parkovací systémy, parkovací automaty, automatické platební terminály, automatické pokladny, samoobslužné pokladny pro úhradu správních a samosprávních poplatků na ...

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Nabízíme produkty, systémy a služby v oboru dopravní techniky. Stavební práce, instalace zařízení, řízení přístupu vozidel pro brány, vrata a závory, parkování, řízení dopravy ve městech či meziměstské dopravy, mobilní signalizace, elektromobilita a pouliční …

DOZNA

DOZNA

Provádíme údržbu, montáž, pronájem svislého a aplikaci vodorovného dopravního značení. Vyrábíme dopravní značky, orientační systémy, informační tabule a reklamy. Osazujeme zpomalovací prahy, parkovací zábrany, svodidla a vodící stěny.

Marcel Podlipský

Provádíme svislé i vodorovné dopravní značení, kompletní značení podzemních garáží i venkovních parkovišť a značení invalidních stání.

Dopravní značení Podlipský

Nabízíme instalaci vodorovného dopravního značení, značení parkovacích stání, značení invalidních míst, značení podzemních garáží, značení skladovacích prostor dle bezpečnostních předpisů a odstranění stávajícího vodorovného značení. Dále instalaci svislého …

BARVY ALIANCE CZ, s.r.o.

Stavební společnost nabízí stavby na klíč, rekonstrukce bytových objektů i nebytových prostor, zateplování domů, jádrové vrtání, kompletní malířské práce včetně nátěrů podlah i dopravního značení. Montáže sádrokartonových konstrukcí včetně minerálních ...

PROZNAK Praha, s.r.o.

Vyrábíme, prodáváme a instalujeme dopravní značení, dopravní značky, vybavení komunikací, silniční lanová svodidla.

ZAVŘENO (Otevírá Čt 06:30)

PROZNAK-dopravní značení, s.r.o.

Realizace, konzultace a projekty provizorního a trvalého dopravního značení.

SOMARO CZ, s.r.o.

Vyrábíme a dodáváme svislé dopravní značení či informační a orientační systémy. Dodáváme a montujeme svodidla. Provádíme vodorovné dopravní značení.

Jaroslav Melíšek

Výroba chodeckých a slepeckých tlačítek, akustických návěstidel pro nevidomé, tramvajových kontaktních zámků a výzvových návěstidel.

AJOS, spol. s r.o.

Provádění vodorovného dopravního značení, nabídka komunálních služeb.

Slavel, spol. s r.o.

Nabídka dodávky dopravních systémů, naváděcích značek s ovládáním a detekcí jízdy na červenou i výstavby křižovatek.

PPS, s.r.o.

Nabídka produktů a služeb v oblasti zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Silverton, s.r.o.

Silverton, s.r.o.

Naší činností je výroba a instalace svislého a vodorovného dopravního značení, instalace svodidel, protismykových systémů a příslušenství. Dále zafrézované odrazky, reflexní zafrézované a lepené odrazky, zpomalovací prahy, dopravní zrcadla.

Jitka Okrouhlá

Pronájem, dodávka a instalace dopravního značení, poradenská činnost.