Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

JUDr. Zuzana Suchánková, advokátka

Zabýváme se generální praxí, neboli všemi obory práva. Za zmínku stojí především autorské právo, rodinné právo, občanské právo, pracovní a trestní právo. Jazykové zaměření na slovenštínu, ruštinu a polštinu.

JUDr. Irena Paková, advokátka

Nabídka advokátních služeb se specializací na rodinné, občanské a pracovní právo.

JUDr. Klára Alžběta Veselá Samková, Ph.D.

JUDr. Klára Alžběta Veselá Samková, Ph.D.

Nabídka služeb zaměřených na oblast ochrany lidských práv, ochrany osobnosti a spotřebitele, pracovní právo, rodinné a obchodní právo.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Milner, Stehlík, Zapotil a spol., v.o.s.

Poskytování právních služeb tuzemským i zahraničním občanům a právnickým osobám v oblasti obchodního, trestního a občanského práva.

JUDr. Přemysl Vácha

Poskytování služeb v oblasti generální praxe.

Arthur Braun, M.A.

Nabídka advokátních služeb v oblasti evropského, obchodního, německého a soutěžního práva.

JUDr. Eva Stehlíková

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na občanské, obchodní, pracovní, rodinné a bytové právo.

JUDr. Martin Soukup

Nabízím právní služby. Specializuji se na obchodní právo, právo nemovitostí, ochranné známky a spornou agendu. Dlouhodobě se věnuji majetkovým restitucím, dědickému právu (se zahraničními prvky). Poskytuji právní poradenství česky, anglicky a německy, ...

Mgr. Ing. Regina Stránská, advokátka

Poskytování právních služeb se zaměřením na dražby, konkurz a vyrovnání, likvidace, občanské a obchodní právo.

Mgr. Lukáš Nývlt, advokát

Nabízím právní služby se zaměřením na generální praxi, rozhodčí řízení a zadávání veřejných zakázek.

JUDr. Jitka Mothejzíková

Poskytování právních služeb s důrazem na řešení sporů mimosoudní cestou a na preventivní zabezpečení právních vztahů.

Mgr. Pavel Drumev, advokát

Nabídka právních služeb v oblasti finančního, obchodního a stavebního práva.

JUDr. Adam Batuna, advokát

Nabídka právních služeb se zaměřením na občanské, obchodní a stavební právo.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:30)

Advokátní kancelář JUDr. Eva Ondřejová, LL.M.

Advokátní kancelář patří mezi přední odborníky v oblasti ochrany osobnosti, mediálního práva a rodinného práva. Díky zahraničním zkušenostem a úzké spolupráci se špičkovými mezinárodními partnery a konzultanty zabezpečuje vysoké standardy moderního ...

JUDr. Pavel Dudák, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a pracovního práva.

Mgr. Pavel Trnka, advokát

Mgr. Pavel Trnka, advokát

Advokátní kancelář poskytuje kompletní právní služby s generální právní praxí a užším zaměřením především na právo obchodní, občanské, rodinné a trestní, a to včetně zastupování před soudy a jinými správními orgány.

JUDr. Lenka Jahelková

Nabízím advokátní služby v oblasti rozvodů a společného jmění manželů. Zaměřuji se na občanské, trestní a pracovní právo.

Thomas Hrubý

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na obchodní, autorské, přepravní a mezinárodní právo.

Mgr. Jiří Žák

Poskytování poradenství a právních služeb. Advokátní služby poskytuji také v anglickém jazyce. Zajišťuji též funkci insolvenčního správce.

Mgr.Zbyněk Havlík,advokát

Mgr.Zbyněk Havlík,advokát

Poskytuji právní služby. Advokátní služby poskytuji také v anglickém jazyce.

Ing. Mgr. Vojtěch Tříska

Nabízím právní služby se zaměřením na obchodní i autorské právo, obchodní společnosti, družstva, fúze, akvizice. Zajišťuji exekuce a výkon rozhodnutí. Poskytuji advokátní služby také v anglickém, německém a ruském jazyce.

JUDr. Zdeněk Jankovský, advokát

Poskytování právních služeb se zaměřením na trestní, bytové a občanské právo.

JUDr. Marek Dufek, advokát

Nabídka právních služeb se zaměřením na oblast občanského, obchodního a správního práva.

Ing. Roman Vithous

Nabídka služeb patentového a známkového zástupce. Poskytování právního poradenství v oblasti průmyslového práva.

Mgr. Radomil Kožuský, advokátní kancelář

Nabízím advokátní služby v českém i anglickém jazyce. Zabývám se rodinným, trestním, pracovním, stavebním, cizineckým, insolvenčním a korporátním právem. Poskytuji poradenství v oblasti fúzí, akvizic, duševního vlastnictví, soudních sporů, rozhodčích a ...

JUDr. Tomáš Kaiser

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na trestní a bankovní právo.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Mgr. Marek Šimák, advokát

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na obchodní právo.

Mgr. František Mészáros, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Mgr. František Korbel Ph.D., advokát

Poskytuji právní služby. Specializuji se na veřejnou správu, legislativu, právo informačních technologií, procesní předpisy a rekodifikaci soukromého práva.

Mgr. Jan Poláček, advokát

Mgr. Jan Poláček, advokát

Kancelář poskytuje právní služby primárně z oblasti občanského, rodinného a trestního práva. V rámci občanského a rodinného práva připravujeme veškerou smluvní dokumentaci, ve sporné i nesporné agendě pak zajišťujeme zastoupení fyzických i právnických osob ve …

Mgr. Vladimír Hyský, advokát

Poskytujeme komplexní služby ve všech oblastech práva či vymáhání pohledávek a dluhů legitimní cestou.

Mgr. Ladislav Pavlů, advokát

Nabízíme advokátní služby v oblasti občanského, obchodního a pracovního práva.

MGR. BLANKA MÜLLER advokátní kancelář

Specializujeme se na právo nemovitostí, obchodní, rodinné, rozvody včetně rozvodů s mezinárodním prvkem, mezinárodní únosy dětí jedním z rodičů, právo pracovní, dědické, pojišťovací, trestní, sepisování smluv a stanovisek, vymáhání pohledávek. Právní služby …

Advokát a rozhodce - JUDr. Jaroslav Jenerál

Nabídka komplexních služeb advokáta a rozhodce se zaměřením na trestní, občanské právo a spornou agendu.

JUDr. Miloš Červinka, advokátní kancelář

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a trestního práva.

Mgr. Radka Šimková

Poskytuji právní služby v oblasti cenných papírů a insolvence. Zastupuji obchodní společnosti i neziskové organizace v soudních sporech a arbitráží.

JUDr. Marek Bukva

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního a pracovního práva.

JUDr. Petr Pýcha

Nabídka právních služeb v oblasti občanského a obchodního práva.

JUDr. Taťána Kafková, advokátka

Nabídka právních služeb se zaměřením na bytové, občanské, obchodní, rodinné a trestní právo.

Mgr. Martin Rotta

Nabídka služeb v oblasti konkursu a vyrovnání, likvidace, občanského a obchodního práva a výkonu rozhodnutí.

Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář

Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář

Poskytování právních služeb se zaměřením na fúze a akvizice, občanské, obchodní a pracovní právo.

Mgr. Daniela Houdková

Poskytování právních služeb se zaměřením na autorské a rodinné právo.

Mgr. Tomáš Krejčí, advokát

Nabídka právních služeb se specializací na zakládání společností, konkurzy a vyrovnání, likvidace a bytové právo.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)