Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

Mgr. Petr Kmošek

Mgr. Petr Kmošek

Personální auditor a konzultant. Personální marketér. Výběr a nábor zaměstnanců. Kariérový a kariérní poradce a kouč. Řeším témata v personálním řízení firmy, HR marketingu, náboru zaměstnanců. Ihned identifikuji personální hrozby a problémy.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

JUDr. Otakar Švorčík

JUDr. Otakar Švorčík

Nabídka advokátních služeb v oblasti ochrany duševního vlastnictví.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Česká kapitálová informační agentura, a.s.

Česká kapitálová informační agentura, a.s.

Získáváme hospodářské informace o českých podnicích a poskytujeme je prostřednictvím on-line databáze MAGNUSWEB.

Risk Analysis Consultants, s.r.o.

Nabídka poradenství a služeb v oblasti bezpečnosti informací.

Mgr. MUDr. Daniel Mališ, LL.M.

Poskytování právních služeb v oblasti obchodního, občanského, mezinárodního, medicínského a farmaceutického práva.

JUDr. Vladimír Krejčík

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, insolvenčního a společnostního práva.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Arthur Braun, M.A.

Nabídka advokátních služeb v oblasti evropského, obchodního, německého a soutěžního práva.

JUDr. Helena Šnajdrová, advokátka

Poskytování advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, správního, hospodářského a pracovního práva.

JUDr. Robert Jehne

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na právo občanské, obchodní, autorské a rodinné.

JUDr. Martin Soukup

Nabízím právní služby. Specializuji se na obchodní právo, právo nemovitostí, ochranné známky a spornou agendu. Dlouhodobě se věnuji majetkovým restitucím, dědickému právu (se zahraničními prvky). Poskytuji právní poradenství česky, anglicky a německy, ...

Mgr. Ing. Regina Stránská, advokátka

Poskytování právních služeb se zaměřením na dražby, konkurz a vyrovnání, likvidace, občanské a obchodní právo.

Mgr. Lukáš Nývlt, advokát

Nabízím právní služby se zaměřením na generální praxi, rozhodčí řízení a zadávání veřejných zakázek.

Martin Allgaier

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti obchodního a daňového práva.

JUDr. Adam Batuna, advokát

Nabídka právních služeb se zaměřením na občanské, obchodní a stavební právo.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:30)

JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., advokát

Poskytování služeb v oblasti obchodního, finančního a daňového práva.

CREDIT ALLIANCE , SE

Poskytování dlouhodobých úvěrů podnikatelům a živnostníkům.

Mgr. Adéla Gajdová, advokátní kancelář

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na občanské, obchodní, pracovní a bytové právo.

JUDr. Petr Holý, advokát

Nabízíme služby advokátní kanceláře v oblasti rozhodčího řízení a autorského práva. Zhotovujeme patentové a známkové rešerše. Zpracováváme přihlášky na ochranu vynálezů, topografií polovodičových výrobků, rostlinných odrůd, užitných a průmyslových vzorů, ...

JUDr. Lucie Bányaiová

Nabídka právních služeb se zaměřením na ochranu hospodářské soutěže a společnostní právo.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

JUDr. Lena Džmuráňová, advokát

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, bytové, obchodní či pracovní právo. Řeším vlastnictví, nájmy a SVJ. Poskytuji právní poradenství v českém, ruském i v anglickém jazyce.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Mgr. Klára Štěpánková

Nabídka služeb v oblasti občanského, obchodního a stavebního práva.

Mgr. Martin Hejný

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na kapitálové trhy, obchodní či procesní právo.

Giese & Partner, v.o.s.

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského a obchodního práva.

Thomas Hrubý

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na obchodní, autorské, přepravní a mezinárodní právo.

Mgr. Markéta Deimelová

Poskytování služeb advokátní kanceláře se zaměřením na občanské, pracovní a trestní právo.

Mgr. Robert David, advokát

Nabídka právních služeb se zaměřením na cenné papíry a finanční právo.

JUDr. Petr Pečený

Nabídka služeb advokátní kanceláře se specializací na autorské, mediální, občanské a obchodní právo a ochranu osobnosti.

Mgr. Zdeněk Mikuláš

Nabízím advokátní služby v oblasti cenných papírů, kapitálových trhů, fúzí a akvizic, bankovního či obchodního práva.

Mgr. Jaroslav Fiala, advokát

Poskytování advokátních služeb se zaměřením na občanské, obchodní, trestní a ústavní právo.

Mgr. Radomil Kožuský, advokátní kancelář

Nabízím advokátní služby v českém i anglickém jazyce. Zabývám se rodinným, trestním, pracovním, stavebním, cizineckým, insolvenčním a korporátním právem. Poskytuji poradenství v oblasti fúzí, akvizic, duševního vlastnictví, soudních sporů, rozhodčích a ...

Mgr. František Korbel Ph.D., advokát

Poskytuji právní služby. Specializuji se na veřejnou správu, legislativu, právo informačních technologií, procesní předpisy a rekodifikaci soukromého práva.

JUDr. Ing. Daniel Srnec

Poskytování právních služeb se zaměřením na obchodní, občanské, trestní, pracovní a insolvenční právo. Sepisování dokumentů a právních podání.

Jacobs Consultancy, spol. s r.o.

Nabídka konzultačních, supervizních, projekčních a realizačních služeb, koncepčních a projektových příprav, implementace dopravní infrastruktury.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Mgr. Václav Macek, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti závazkového, občanského, obchodního a pracovní práva.

Mgr. Pavel Strnad, Ph.D.

Poskytování komplexních služeb se specializací na právo nemovitostí a farmaceutické právo.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

JUDr. Ing. Věra Svitáková, advokátka

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a pracovního práva, fúzí i akvizic.

Korejzová & spol., v.o.s.

Ochrana průmyslového vlastnictví v ČR i v zahraničí, vedeme spory v nekalé soutěži, obchodní a soutěžní právo, patenty a průmyslové vzory, patent EU a PCT, ochranné známky, ochranné známky Evropské Unie, mezinárodní ochranné známky, děláme rešerše.

MGR. BLANKA MÜLLER advokátní kancelář

Specializujeme se na právo nemovitostí, obchodní, rodinné, rozvody včetně rozvodů s mezinárodním prvkem, mezinárodní únosy dětí jedním z rodičů, právo pracovní, dědické, pojišťovací, trestní, sepisování smluv a stanovisek, vymáhání pohledávek. Právní služby …