Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická

Škola navazuje na dlouholetou tradici a kvalitu. Od roku 2010 vyučuje zcela nová zaměření oboru aplikovaná chemie, která reflektují požadavky vysokých škol a odborné praxe. Žáci školy jsou připravováni pro praxi i pro studium na vysokých školách. Obory ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

1. VOX a.s.

1. VOX a.s.

Pořádáme vzdělávací kurzy a semináře, konference, workshopy a v odvětví: daně, účetnictví, právo, ekonomické a finanční vzdělávání, mzdy, personalistika, kurzy pro neziskovou sféru, manažerské vzdělávání, komunikační, telefonické, prezentační a obchodní ...

MŠ Praha 2, Viničná

Mateřská škola pro 185 dětí s jídelnou a výukou anglického jazyka.

ZŠ Praha 2, Na Smetance

Základní škola pro 550 žáků s povinnou výukou anglického jazyka od 1. třídy a studijními třídami s osnovami osmiletých gymnázií.

ZŠ Praha 2, Londýnská

Základní škola pro 560 žáků se zaměřením na anglický jazyk. K dispozici je školní družina, klub a jídelna.

MŠ Čtyřlístek, Praha 2, Římská

Mateřská škola pro 134 dětí s vlastní vybavenou zahradou a jídelnou. Možnost navštěvování plaveckého, pohybového, logopedického a anglického kroužku.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:30)

Střední průmyslová škola sdělovací techniky Praha 1

Státní střední průmyslová škola zajišťuje výuku ve čtyřletých studijních oborech globální síťové technologie a komunikace a multimédia.

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

Teoretická výuka pro obory autotronik, obchodník, automechanik, autoelektrikář, elektrikář, mechanik elektronických zařízení, klempíř, lakýrník, aranžér. Dále pro nástavbové obory denní i dálkové formy provozní elektrotechnika, dopravní provoz.

ZŠ Brána jazyků

Základní škola pro 748 žáků s družinou s rozšířenou výukou angličtiny, němčiny, francouzštiny a matematiky.

ZŠ a MŠ Praha 2, Resslova

Provozujeme základní školu pro 440 žáků s rozšířenou výukou basketbalu, s jídelnou, klubem a školní družinou.

Českoslovanská akademie obchodní, střední odborná škola Praha 2, Resslova

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru obchodní akademie.

MŠ Praha 1, Národní

Mateřská škola pro 150 dětí s jídelnou. Pořádáme kulturní a vzdělávací akce a školy v přírodě. Zaměřujeme se na hudební a pohybové činnosti.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Jedličkův ústav, MŠ, ZŠ a Střední škola

Provoz gymnázia se všeobecným zaměřením a zohledněním zdravotního stavu žáků.

ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta Praha 3

Mateřská škola pro 75 dětí s jídelnou. Pořádá kroužky plavání, sportovní dny, drakiády, mikulášské a vánoční besídky.

Obchodní akademie Praha 10, Heroldovy sady

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie a ekonomické lyceum.

ZŠ a MŠ Kořenského, Praha 5

Provozujeme základní školu pro 400 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Pořádáme zájmové kroužky, volnočasové aktivity, výstavy, výlety či sportovní akce.

ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí

Základní škola s kapacitou 451 žáků s družinou pro 120 dětí. Nabídka vzdělávání v multikulturním prostředí. Pořádáme sportovní a společenské akce.

ZŠ a MŠ Praha 4, Sdružení

Základní škola pro 500 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme kroužky vaření, keramiky, anglické konverzace, šachů, sálové kopané a bojových sportů.

ZŠ a MŠ Praha 3, Chelčického

Základní škola pro 1150 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici jsou kroužky aerobicu, florbalu, dramaticko-recitační, keramické a kroužky vaření.

Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní Praha

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů scénická a výstavní tvorba, modelářství a návrhářství oděvů, oděvnictví v denním studiu a pětiletého dálkového oboru oděvnictví.

ZUŠ Praha 4, Lounských

Základní umělecká škola pro 1080 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů.

ZŠ a MŠ Praha 5, U Santošky

Provozujeme základní školu pro 640 žáků s družinou a jídelnou. Výuka probíhá dle vzdělávacího programu s důrazem na využití volného času dětí.

ZŠ a MŠ, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic

Provozujeme základní školu pro 1100 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme rozšířenou výuku matematiky, přírodovědných předmětů, výtvarné výchovy i florbalu.

ZŠ a MŠ Petra Strozziho, Praha

Základní škola pro 300 žáků s jídelnou a družinou. Součástí je kroužek florbalu a míčových her.

ZŠ Praha 10, U Roháčových kasáren

Základní škola pro 620 žáků se školní družinou a školním klubem. Nabízíme kroužek zumby, stolního hokeje a tenisu, florbalu a šermu.

ZŠ Emy Destinnové, Praha 6

Základní škola pro 1000 žáků s družinou, jídelnou a školním klubem.

ZŠ a MŠ Praha 6, náměstí Svobody

Základní škola pro 600 žáků s družinou a jídelnou. Děti mají možnost zapojit se do kroužků, jako jsou balet, hra na flétnu a kytaru a španělština.

ZŠ Praha 4, Bítovská

Základní škola pro 500 žáků s družinou a jídelnou. Ve škole se natáčel film Bota jménem Melichar.

ZŠ Praha 4, Na planině

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků pro 560 žáků se školní jídelnou a družinou.

ZŠ a MŠ Praha 5, Grafická

Mateřská škola pro 78 dětí s jídelnou zajišťuje výuku angličtiny, seznamování s PC, návštěvy dětských divadel a nabízí keramický kroužek.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:30)

Střední škola, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha 5, Výmolova

Střední zdravotnická škola zajišťující výuku oboru asistent zubního technika. K dispozici tělocvična, školní hřiště a relaxační kouty.

ZŠ Praha 4, Školní

Provozujeme základní školu pro 390 žáků s jídelnou a družinou. Vyučujeme anglický a německý jazyk.

Střední škola gastronomická a hotelová, s.r.o.

Nabízíme denní i dálkové studium maturitních oborů Kuchař, Číšník, Hotelnictví a turismus, výučních oborů Kuchař, Cukrář, Číšník i nástavbové studium.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

Gymnázium Praha 8, U Libeňského zámku

Provozujeme všeobecné čtyřleté gymnázium. V prostorách školy se natáčel seriál Život na zámku.

ZŠ a MŠ Praha 6, Bílá

Základní škola pro 700 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Ve škole se natáčely filmy Ideál septimy a Sextánka.

ZŠ Bohumila Hrabala, Praha 8

Základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků a informačních technologií pro 1100 žáků s družinou, klubem a jídelnou.

ZŠ a MŠ Praha 8, Ústavní

Základní škola pro 750 žáků s klubem a družinou. Škola má 25 tříd v ZŠ a pracovny fyziky, chemie, jazyků, počítačů a hudebnu.

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara

Nabízíme dvouleté, tříleté a čtyřleté vzdělávací programy. Absolventi mohou pokračovat ve dvouletém denním nástavbovém studiu podnikání.

SŠES - Střední škola elektrotechniky a strojírenství

SŠES - Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Střední škola zajišťuje výuku ve strojírenských, leteckých, telekomunikačních, elektrotechnických, drážních, ekonomických oborech a v oboru Strojírenství - technické vybavení budov.

ZŠ Na Balabence Praha 9

Základní škola pro 930 žáků s jídelnou, družinou a třídami se sportovním zaměřením. Ve škole se natáčel film My holky z městečka.

ZŠ a MŠ Praha 8, Dolákova

Mateřská škola pro 112 dětí s podporou programu Mateřská škola podporující zdraví. Zajištění logopedické péče a ekologických aktivit.