Charita Prostějov

Charita Prostějov

Charita Prostějov je základní složkou Arcidiecézní charity Olomouc, která je jako součást Charity Česká republika členem mezinárodní sítě Caritas Internationalis. Pomáháme sociálně potřebným občanům, pečujeme o staré a nemocné osoby na Prostějovsku a …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Českobratrská církev evangelická

Vydávání církevních řádů, statutů a pravidel Českobratrské církve evangelické. Pořádání bohoslužeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Apoštolský exarchát řeckokatolické církve

Sdružování jednotlivých farností a posilování vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi.

Asistence o.s.

Zajištění osobní a pracovní asistence studentům a absolventům Jedličkova ústavu v Praze, pracovních konzultací a bezbariérové dopravy.

Farní charita Holešovice

Nabídka komplexních pečovatelských a ošetřovatelských služeb ve snaze umožnění seniorům setrvat v prostředí svého domova.

Česká provincie Řádu sv. Augustina

Mužský řeholní řád pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Pořádáme tábory pro děti.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Zajišťování posvátných obřadů včetně křtů, žehnání svátosti, konfirmace a dalších.

Arcibiskupství pražské

Sdružování jednotlivých farností, posilování vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi a pořádání vzdělávacích konferencí.

Nadace rozvoje občanské společnosti

Poskytování osvětových a informačních služeb v oblasti evropské integrace a profesionalizace pracovníků neziskového sektoru.

Dílo Mariino

Podpora jednoty, svornosti a univerzálního bratrství mezi lidmi bez ohledu na jejich věk, náboženské, politické či jiné přesvědčení.

Farní charita Praha 4 - Modřany

Zajištění charitativní a humanitární pomoci určené lidem v nouzi.

Islámská nadace v Praze

Provoz mešity, organizování charitativních a osvětových akcí. Výuka spisovné arabštiny pro začátečníky i pro pokročilé.

Farní charita Litoměřice

Charitativní, humanitární a církevní organizace pro pomoc lidem v nouzi.

Sociální rehabilitace a Agentura podporovaného zaměstnávání

Podporujeme lidi se zdravotním postižením, aby rozvojem dovedností zvýšili svou samostatnost a přiblížili se tak životu ve společnosti. V celém procesu služby Vás provází a podporují sociální pracovníci, kteří s Vámi individuálně pracují, zjišťují Vaše …

Náboženská společnost Svědkové Jehovovi

Pořádáme bohoslužby, duchovní setkání studium Bible, veřejné přednášky a služební shromáždění.

ZAVŘENO (Otevírá v 17:15)

Farní charita Česká Lípa

Charitativní, humanitární a církevní organizace pro pomoc lidem v nouzi.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lounech

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání v evangelickém kostele, který byl postaven ve stylu čistého funkcionalismu z roku 1932. podle návrhu lounského rodáka, pražského architekta Pavla Bareše. Původní plány kostela vypracoval významný pražský …

Brzy zavírá (v 11:00)

Oblastní charita Česká Kamenice

Nabídka ubytování pro nepřizpůsobené seniory. Provoz domu na půli cesty pro mládež či noclehárny pro osoby bez domova.

Římskokatolická farnost Cetoraz

Nabízíme pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Vyučujeme náboženství skupinově.

Farní charita Pacov

Poskytování pečovatelské služby pro seniory a zdravotně postižené spoluobčany. Pomoc lidem závislým na alkoholu.

Oblastní charita Teplice v Čechách

Provoz charitativní, humanitární a církevní organizace pro pomoc lidem v nouzi.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Diakonie ČCE - středisko Rolnička

Poskytovaní služeb pro děti od tří let a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením.

Oblastní charita Most

Charitativní, humanitární a církevní organizace pro pomoc lidem v nouzi.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Oblastní charita Strakonice

Charitativní, humanitární a církevní organizace pro pomoc lidem v nouzi.

Sbor Křestanské společenství Jičín

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Poskytujeme také kázání v MP3 formě.

Oblastní spolek ČČK Jindřichův Hradec

Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže. Zajišťujeme první pomoc, rekondiční pobyty a pátrací službu. Jako dobrovolnická organizace pořádáme pro akce pro staré, …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Diecézní charita České Budějovice

Adopce na dálku - Afrika, Bělorusko. Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce. Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím. Komunitní práce. Poradna pro cizince a migranty.

Biskupství českobudějovické

Poskytujeme informace o bohoslužbách a událostech českobudějovické diecéze. Zabýváme se také inzerováním událostí.

Římskokatolická farnost - děkanství Havlíčkův Brod

Farnost pořádá bohoslužby, biblické hodiny a duchovní setkání.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Římskokatolická farnost Třebíč - Jejkov

Pořádáme bohoslužby, vysluhování a udílení svátostí.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 17:30)

Občanské poradenské středisko, o.p.s.

Poskytování informačních, poradenských a publikačních služeb ke zlepšení činnosti neziskových organizací.