https://www.info-praha.cz/ianco

Centrála

Tisk | Přidat / editovat záznam

Ing. Jan Ander – Ianco

 • Analýza podnikatelských příležitostí, prostředí,
 • PEST, SWOT analýza,
 • srovnávací analýzy (benchmarking, Spider analýza),
 • studie proveditelnosti (Feasibility Study),
 • analýza rozvojového potenciálu společnosti,
 • optimalizace procesů, metodika řízení (BSC, KPI`s),
 • vypracování dlouhodobého strategického plánu,
 • vyhodnocení investičních záměrů (EVA),
 • příprava a vypracování „Business plánu“ – analýza návratnosti projektu,
 • vypracování marketingového plánu (podpora při jeho realizaci),
 • podpora při realizaci zahraničních aktivit: marketingové (výstavy, veletrhy, promotion včetně zajišťování prostředků), obchodní (akvizice, příprava nabídek, jednání se zahraničními partnery), zajištění zahraničního obchodu (obchodní podmínky, kurzová rizika, akreditivy, inkasa apod.),
 • podpora při čerpání finančních prostředků z fondů EU (sledování aktuálních výzev, projektová příprava, zajišťování dotací),
 • podpora při čerpání prostředků státního rozpočtu na realizaci výzkumných úkolů (zajišťování grantů),
 • zprostředkování lobbingu,
 • podpora a příprava podkladů pro výběrová řízení a tendry v ČR i v zahraničí.
Web:
http://www.ianco.cz/
Adresa:
Volutová 2524/12
158 00 Praha 5 - Stodůlky
Hlavní město Praha / okres Hlavní město Praha
Mobil:
+420 602 372 955
E-mail:

Fakturační údaje: Obory činnosti:

Jan Ander

Volutová 2524/12
158 00 Praha

IČO: 18424678

Obory činnosti:

Ing. Jan Ander – Ianco