https://www.info-praha.cz/daniko-ucetnictvi

Účetnictví

Tisk | Přidat / editovat záznam

DANIKO, s.r.o.

Poskytujeme našim klientům komplexní služby v ekonomické oblasti. Spektrum klientů je velmi široké, jak z mnoha oborů podnikání tak z neziskové sféry.

Našim klientům tak můžeme nabídnout komplexní služby od vedení účetnictví až po audit.

Audit řádných i mimořádných účetních závěrek:
 • závěrečný, průběžný i dílčí.

Ověřování stavu účetnictví:
 • právnických osob (všechny právní formy),
 • fyzických osob,
 • O.P.S.,
 • družstva,
 • nadace,
 • sdružení.

Poradenské služby:
 • v oblasti daňové, mzdové, účetní a personální,
 • v oblasti odměňování zaměstnanců; různé formy odměňování,
 • při zpracování a analýzách podnikatelského záměru,
 • v oblasti aplikace zákonů a jejich novel, vyhlášek, nařízení vlády apod.,
 • při založení společnosti,
 • při změně právní formy společnosti,
 • při vstupu do konkurzu nebo likvidace.

Poradenství při zpracování vnitropodnikových účetních směrnic a pravidel – např.:
 • oběh účetních dokladů,
 • oceňování majetku a zásob,
 • postupy účtování,
 • sestavení odpisových plánů,
 • provedení fyzické i dokladové inventarizace,
 • obsahu roční účetní závěrky.

Vedení účetnictví včetně zpracování:
 • přiznání k DPH,
 • přiznání k dani z převodu nemovitosti,
 • přiznání k dani z nemovitosti,
 • přiznání k dani darovací,
 • přiznání k dani z příjmů právnických osob,
 • přiznání k dani z příjmů fyzických osob (pro management),
 • zpracování roční účetní závěrky.

Rekonstrukce účetnictví

Zpracování mzdové agendy včetně:
 • personálního a mzdového poradenství,
 • styku s FÚ, SSZ a ZP včetně součinnosti při jejich kontrolách.
Web:
http://www.daniko.cz
Adresa:
Sarajevská 1051/10
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Hlavní město Praha / okres Hlavní město Praha
Mobil:
+420 603 486 393
Telefon:
+420 222 560 043, +420 222 564 262
E-mail:

Pobočky:

Daňový poradce: Daňový poradce ev. č. 0964 Ing. Michaela Teyrovská − Praha 2 - Vinohrady, Sarajevská 1051/10

Fakturační údaje: Obory činnosti:

"DANIKO", s.r.o.

Sarajevská 1051/10
120 00 Praha

IČO: 49359924
DIČ: CZ49359924

Rok založení: 1993

Obory činnosti:

Poctivá firma
DANIKO, s.r.o.