Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Adresa:

Gorazdova 24
Praha 2, 128 01
Hlavní město Praha / okres Hlavní město Praha

Web:

www.unmz.cz

Telefon:

+420 224 907 111

E-mail:

Kontaktní formulář