https://www.info-praha.cz/cesky-normalizacni-institut

Centrála

Tisk | Přidat / editovat záznam

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) byl zřízen zákonem České národní rady č. 20/1993 Sb. o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví. ÚNMZ je organizační složkou státu v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Hlavním posláním ÚNMZ je zabezpečovat úkoly vyplývající ze zákonů České republiky upravujících technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a úkoly v oblasti technických předpisů a norem uplatňovaných v rámci členství ČR v Evropské unii. Od roku 2009 zajišťuje také tvorbu a vydávání českých technických norem.
Web:
http://www.unmz.cz
Adresa:
Gorazdova 24
128 01 Praha 2
Hlavní město Praha / okres Hlavní město Praha
Telefon:
+420 224 907 111
E-mail:

Obory činnosti:

Obory činnosti:

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví