https://www.info-praha.cz/afania

Centrála

Tisk | Přidat / editovat záznam

AFANIA s.r.o.

Společnost AFANIA, s.r.o., se profiluje v oblasti odborných služeb poskytovaným subjektům působících na finančních trzích.

Na rozdíl od ostatních společností s obdobným zaměřením se naše společnost zaměřuje na činnosti související s:
  • vlastním provozem finančních společnosti,
  • optimální organizační strukturou,
  • plněním zákonných povinností,
  • souladu činností s platnou legislativou,
  • tvorbou či novelizací vnitřních předpisů a
  • kontrolní činností.
Společníci mají rozsáhlé zkušenosti nejen z hlediska teoretického, ale především z praktického působení ve společnostech, které aktivně působí na finančním trhu v ČR.

Společnost AFANIA, s.r.o., spolupracuje v cílem maximální spokojenosti klienta i s dalšími externími spolupracovníky, kteří mají významné zkušenosti v oblasti finančních trhů ČR, a to jak v oblasti praktického výkonu činností, tak i v oblasti legislativní a právní. V rámci komplexního uspokojování potřeb našich klientů má společnost AFANIA, s.r.o., navázanou spolupráci i s externími spolupracovníky z oblasti statutárního auditu, notářských služeb, účetnictví, apod.
Web:
http://www.afania.cz/
Adresa:
Kubelíkova 1224/42
130 00 Praha 3 - Žižkov
Hlavní město Praha / okres Hlavní město Praha
Mobil:
+420 608 953 095
E-mail:

Obory činnosti:

Obory činnosti:

AFANIA s.r.o.